Sherpa Connection Systems

sherpa_logo_cmyk-1024x409

SHERPA Connection System gjør det mulig å forbedre konkurransekraften for trekonstruksjoner ved å tilby standardiserte prosesser og systemer. Fokus er på prosessen fra optimal planlegging til effektiv montasje. 

Sherpa-forbindelsen består av to aluminiumsplater, som sammenføyes etter prinsippet for en klassisk svalehaleforbindelse. Dette systemet er genialt i sin enkelhet, og sikrer at kreftene i konstruksjonen overføres såvel parallelt med som på tvers av montasjeretningen. Forbindelsen tar i tillegg opp strekk- og trykk-krefter, og hensynet til momentbelastninger er også ivaretatt.

wirkungsprinzip_neu

Allerede  i 2002 så Vinzenz Harrer behovet for standardiserte forbindelser til knutepunkter  i trekonstruksjoner, og tok de første skrittene for å utvikle en systemløsning. SHERPA forbindelses-systemet har blitt utviklet av Vinzenz Harrer GmbH gjennom et årelangt forskningsarbeid sammen med det tekniske universitetet i Graz i Østerrike. Siden 2012 er SHERPA Connection Systems GmbH en selvstendig virksomhet med hovedkontor i Frohnleiten, og med partnerfirmaer spredt over hele kloden.

 

SHERPA Connection Systems GmbH

Badl 31

A-8130 Frohnleiten

Les mer på Sherpa sine hjemmesider

www.sherpa-connectors.com

Leave A Reply Form

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.