Kielsteg GmbH

 

Screen Shot 2014-12-17 at 10.59.01

Kielsteg GmbH har sin base i Graz, Østerrike. Selskapet er spesialisert på å utvikle teknologi for å produsere lette, limte, bærende treprodukter.

Kielsteg GmbH tilbyr lisenser for patentert teknologi til produsenter av bærende trekonstruksjoner. Teknisk støtte til lisenstagerne og rettigheter til å selge under det beskyttede Kielsteg-merket inngår i pakken.

I løpet av de siste tre årene har den første lisenstageren, Kulmer bau i Østerrike, opparbeidet seg en unik posisjon med Kielsteg i sitt marked. Resultatet er en imponerende suksesshistorie.

Innovative produkter åpner nye markedsmuligheter, og nå er rettighetene til Kielsteg-teknologien tilgjengelig for de nordiske markedene.

Kielsteg GmbH

Start- up-Center Büro 16/1

Reininghausstraße 5 8020 Graz Austria

Tel: +43 0699 108 503 44

Mail: office@kielsteg.com

Web: www.kielsteg.com

Leave A Reply Form

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.