Produkter

Løsninger

Vi tilbyr løsninger av høy kvalitet fra ledende leverandører av utstyr til trebeabeiding, og representerer våre partnere i Skandinavia.

Med det sortimentet vi har i dag, kan vi løse de fleste utfordringer innen materialhåndtering, kvalitetssikring og –kontroll, fingerskjøting, limingsprosesser og etterbearbeiding.

Vi tar gjerne oppgaven med å optimalisere en del av prosessen, men kan også tilby komplette produksjonslinjer, fullt integrert med overordnet overvåking og styring.

I tillegg tilbyr vi unike produkter for å lage knutepunkter og for å reparere bærende trekonstruksjoner, og teknologi for produksjon av lette bygningselementer i tre.

Vi tilbyr utstyr for:

Komplette anlegg

Fingerskjøtanlegg

Håndtering, blanding og påføring av lim

Forbindelsesteknikk for bærende trekonstruksjoner

Logistikk/produksjonsstyring

Teknologi for nye anvendelser av tre

Leave A Reply Form

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.